Cart 0

(Used) BUKU Nasihat & Bimbingan Hadith Qudsi (Imam al-Ghazali terjemahan Wildan Farhani)

RM 5.00


Pengarang: Imam Al-Ghazali

Tahqiq: Dr.Abdul Hamid Salil Hamdan

Alihbahasa : Wildan Farhani

Muka Surat: 114


Hadis-hadis yang ada di dalam buku ini telah dikumpulkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dengan tujuan menjadi dasar atau sumber yang kukuh sebagai nasihat serta pengajaran bagi para mukmin yang senantiasa haus akan kesempurnaan pengabdiannya kepada Ilahi, sekaligus menjadi peringatan bagi para muttaqin.


Beliau memilih di antara sekian banyak hadis qudsi untuk disampaikan kepada kaum Muslimin, supaya ada sinar yang boleh menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, mengajak mereka zuhud, tawadduk, sabar, takut kepada Allah (Azza wa Jalla) serta berserah diri dengan sepenuhnya kepada -Nya.